Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Sổ theo dõi sức khỏe HS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:44' 15-08-2010
  Dung lượng: 22.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  B¶ng tæng hîp
  TT BÖnh/TriÖu chøng Sè l­ît m¾c bÖnh C¶ n¨m Tû lÖ %
  Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5
  1 C¶m sèt 3 3 2 5 1 3 17 18%
  2 "Nhøc ®Çu, chãng mÆt" 10 5 10 11 5 4 13 58 60%
  3 Viªm häng
  4 Viªm phÕ qu¶n cÊp
  5 §au bông 5 1 1 3 4 14 15%
  6 Tiªu ch¶y
  7 §au r¨ng 2 2 2%
  8 Nhæ r¨ng
  9 C¸c bÖnh vÒ m¾t
  10 BÖnh ngoµi da
  11 CÊp cøu do ngÊt
  12 CÊp cøu tai n¹n
  13 C¸c bÖnh kh¸c 1 1 3 5 5%
  Tæng céng (L­ît) 18 10 13 16 7 10 22 96 100%
  "Göi ®i tr¹m, viÖn:"
  Tæng sè HS nghØ häc tõ 1-3 ngµy: 15 8 11 13 7 7 22 83
  Tæng sè HS nghØ häc trªn 3 ngµy 3 2 2 3 3 13
  Tæng sè HS nghØ häc do èm:

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓