Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Điệp
Giới tính Nam
Website http://7kho.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Mười
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Dương Trung Nguyên, Nguyễn Hữu Điệp
Đã đưa lên 595 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 324 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1167 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40636 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này