Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Điệp
Giới tính Nam
Email huudiep_gdvc@yahoo.com.vn
Website http://7kho.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Mười
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Điệp, Dương Trung Nguyên
Đã đưa lên 594 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 324 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 40087 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này