Gốc > Kho Giáo án THCS >  (4 thư mục)


Toán  (23 bài)
Word-logo-small

tai lieu HKII vat ly 10

Ngày gửi: 2012-04-21 22:50:00

Word-logo-small

Dãy số Vip trong casio. Lương...

Ngày gửi: 2012-02-05 18:52:55

Word-logo-small

Hình học 8 3 cột cả năm

Ngày gửi: 2010-11-30 08:48:47

Word-logo-small

Đại số 8 - cột hay

Ngày gửi: 2010-11-30 08:41:35


Vật lý  (10 bài)
Xls-small

H.Lực-H.Kiểm-DHTĐ Khối 9(Tự đ...

Ngày gửi: 2012-01-16 20:40:17

Word-logo-small

Giáo án Vật lý 9

Ngày gửi: 2010-08-15 11:53:30

Word-logo-small

Vật lý 6 năm

Ngày gửi: 2010-08-15 10:14:28

Word-logo-small

Vật lý 9

Ngày gửi: 2010-01-11 17:33:51


Các môn khác  (30 bài)
Word-logo-small

Bài Giảng Giáo Án Sử 8

Ngày gửi: 2013-03-21 13:51:48

Word-logo-small

Tạp chí toán tuổi thơ THCS

Ngày gửi: 2012-08-03 15:07:28

Word-logo-small

Phần mềm tính điểm cấp THCS t...

Ngày gửi: 2012-04-19 10:09:24

Word-logo-small

Phần Mềm đọc File .Docx hoặc ...

Ngày gửi: 2012-04-10 10:47:21


SKKN  (11 bài)
Word-logo-small

sáng kiến 2012 PT bậc cao

Ngày gửi: 2012-07-03 11:22:02

Word-logo-small

SKKN Giai bai toan quang hinh...

Ngày gửi: 2011-01-19 16:13:03

Word-logo-small

SKKN (VL) -5 To chuc, su dung...

Ngày gửi: 2011-01-19 15:38:32

Word-logo-small

Sử dụng CNTT trong dạy Vật lý...

Ngày gửi: 2011-01-19 15:36:09