Kế hoạch Y tế học đường_chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:15' 15-08-2010
Dung lượng: 15.8 KB
Số lượt tải: 472
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục và đào tạo Văn Chấn
Trường THCS Nậm Mười
--------***--------

(((

Kế hoạch
Công tác y tế học đường
(((((((((((((((
Năm học: 2007 – 2008.
Phần A- Điều tra cơ bản
I/ Điều tra cơ bản
Tổng số lớp – Tổng số học sinh:
Số lớp:
08 lớp.

Số học sinh:
236 học sinh

Nữ:
97 học sinh

Dân tộc:
236 học sinh


Các vấn đề khác:
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục và đào tạo, ban chỉ đạo y tế trường học trường THCS Nậm Mười tập trung chỉ đạo, thực hiện những nội dung cần thiết để nâng cao chất lượng y tế học đường, chăm sóc sứckhoẻ ngay từ đầu năm học cho học sinh.
Quán triệt thông tư liên tịch của bộ giáo dục và đào tạo , công văn số 25/KH- NGLL về y tế học đường và thực tiễn về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh . Củng cố hiệu quả các hoạt động y tế học đường quan tâm đến sức khoẻ của học sinh, kết hợp với trạm y tế xã Nậm Mười khám bệnh định kỳ cho học sinh.
II/ Đặc điểm tình hình:
Thuận lợi:
Được sự quan tâm của Chi bộ, Ban giám hiệu cùng với sự kết hợp chặt chẽ với trạm y tế xã Nậm Mười.
Các cơ sở vật chất phục vụ cho các em đang bước đàu được đầu tư xây dựng và hoạt động.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khó khăn:
Nậm Mười là một xã vùng cao nên ằon gặp nhiều khó khăn về kinh tế, y tế và điều kiện giao thông.
100% học sinh là người dân tộc thiểu số ( Dao, H’Mông) nên còn ảnh hưởng nhiều bởi các hủ tục lạc hậu.
Trình độ nhận thức của người dân và học sinh về vấn đề chăm sóc sức khoẻ còn chưa cao.
Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh còn rất khó khăn, hạn chế.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III/ Danh sách Ban chỉ đạo:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được giao

1
Vũ Trường Thành
P. Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Hữu Điệp
TPTĐ
Phó ban

3
Dương Trung Nguyên
Giáo viên
Uỷ viên

4
Phùng Thị Đào
Giáo viên
Uỷ viên
Phần B – Kế hoạch cụ thể
I/ Nhiệm vụ chung
Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ trong trường học.
Đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh trường học, nơi ở.
Tăng cường công tác phối hợp với trạm y tế xẫ Nậm Mười để thường xuyên khám chữa bệnh định kỳ cho học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Công tác tổ chức:
Củng cố lại công tác y tế học đường trong trường học nhằm theo dõi thường xuyên sức khoẻ của học sinh.
Biện pháp: Kết hợp chặt chẽ với trạm Y tế xã, thành lập ban chỉ đạo Y tế học đường đưa vào hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.
Các hoạt động:
Vận động giáo viên và học sinh mua bảo hiểm.
Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trường học.
Vệ sinh, trang trí lớp học và phòng học.
Tổ chức tốt việc tuyên truyền vận động phòng chống tệ nạn xã
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓