Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  270 bài toán bồi dưỡng HS giỏi Lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST_ Đã bẻ khóa (BKMLESEWHBMGUEH)
  Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:02' 05-11-2009
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  § 1. SỐ THỰC VÀ CĂN BẬC HAI

  1. Chứng minh là số vô tỉ.
  2. a) Chứng minh : (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2)
  b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki : (ac + bd)2 ≤ (a2 + b2)(c2 + d2)
  3. Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : S = x2 + y2.
  4. a) Cho a ≥ 0, b ≥ 0. Chứng minh bất đẳng thức Cauchy : .
  b) Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng : 
  c) Cho a, b > 0 và 3a + 5b = 12. Tìm giá trị lớn nhất của tích P = ab.
  5. Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : M = a3 + b3.
  6. Cho a3 + b3 = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : N = a + b.
  7. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh : a3 + b3 + abc ≥ ab(a + b + c)
  8. Tìm liên hệ giữa các số a và b biết rằng : 
  9. a) Chứng minh bất đẳng thức (a + 1)2 ≥ 4a
  b) Cho a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh : (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8
  10. Chứng minh các bất đẳng thức :
  a) (a + b)2 ≤ 2(a2 + b2) b) (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)
  11. Tìm các giá trị của x sao cho :
  a) | 2x – 3 | = | 1 – x | b) x2 – 4x ≤ 5 c) 2x(2x – 1) ≤ 2x – 1.
  12. Tìm các số a, b, c, d biết rằng : a2 + b2 + c2 + d2 = a(b + c + d)
  13. Cho biểu thức M = a2 + ab + b2 – 3a – 3b + 2001. Với giá trị nào của a và b thì M đạt giá trị nhỏ nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
  14. Cho biểu thức P = x2 + xy + y2 – 3(x + y) + 3. CMR giá trị nhỏ nhất của P bằng 0.
  15. Chứng minh rằng không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau :
  x2 + 4y2 + z2 – 2a + 8y – 6z + 15 = 0
  16. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 
  17. So sánh các số thực sau (không dùng máy tính) :
  a) b) 
  c) d) 
  18. Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn nhưng nhỏ hơn 
  19. Giải phương trình : .
  20. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x2y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4.
  21. Cho .
  Hãy so sánh S và .
  22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không phải là số chính phương thì là số vô tỉ.
  23. Cho các số x và y cùng dấu. Chứng minh rằng :
  a) 
  b) 
  c) .
  24. Chứng minh rằng các số sau là số vô tỉ :
  a) 
  b) với m, n là các số hữu tỉ, n ≠ 0.
  25. Có hai số vô tỉ dương nào mà tổng là số hữu tỉ không ?
  26. Cho các số x và y khác 0. Chứng minh rằng : .
  27. Cho các số x, y, z dương. Chứng minh rằng : .
  28. Chứng minh rằng tổng của một số hữu tỉ với một số vô tỉ là một số vô tỉ.
  29. Chứng minh các bất đẳng thức :
  a) (a + b)2 ≤ 2(a2 + b2)
  b) (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)
  c) (a1 + a2 + ….. + an)2 ≤ n(a12 + a22 + ….. + an2).
  30. Cho a3 + b3 = 2. Chứng minh rằng a + b ≤ 2.
  31. Chứng minh rằng : .
  32. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : .
  33. Tìm giá trị nhỏ nhất của : với x, y, z > 0
   
  Gửi ý kiến