Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Đề tham khảo số 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hai (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:10' 27-03-2011
  Dung lượng: 188.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

  Môn :
  vật lý
  Lớp :
  6
  
  


  A. MA TRẬN ĐỀ

  Chủ đề kiến thức
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  TỔNG
  Số câu Đ
  
  
  
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  
  
  1. Máy cơ đơn giản
  Câu-Bài
  
  
  C1
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  
  0,5
  
  
  
  0,5
  
  2.Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí.
  Câu-Bài
  C2, C7, C8
  
  C3, C5
  
  C4, C6
  
  
  
  
  Điểm
  1,5
  
  1
  
  1
  
  3,5
  
  3. Nhiệt kế, nhiệt giai.
  Câu-Bài
  C10
  
  
  
  C9, C11
  
  
  
  
  Điểm
  0,5
  
  
  
  1
  
  1,5
  
  4. Sự nóng chảy và sự đông đặc.
  Câu-Bài
  C12,C13
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  1
  
  
  
  
  
  1
  
  5. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
  Câu-Bài
  
  
  C15
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  
  0,5
  
  
  
  0,5
  
  6. Sự sôi
  Câu-Bài
  
  C16
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  3
  
  
  
  
  3
  
  
  Câu-Bài
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu-Bài
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu-Bài
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu-Bài
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Số
  Câu-Bài
  5
  5
  3
  13
  
  TỔNG
  Điểm
  6
  1,5
  2,5
  10
  
  

  B. NỘI DUNG ĐỀ

  Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm )
  Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )

  Câu 1 :
  Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực ?
  
  
  A
  Ròng rọc động
  
  
  B
  Ròng rọc cố định
  
  
  C
  Đòn bẩy
  
  
  D
  Mặt phẳng nghiêng
  
  
  Câu 2 :
  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
  
  
  A
  Khối lượng riêng của vật rắn tăng
  
  
  B
  Thể tích của vật tăng
  
  
  C
  Khối lượng của vật tăng
  
  
  D
  Cả A, B, C đều đúng
  
  
  Câu 3 :
  Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây cách nào là đúng ?
  
  
  A
  Nhôm , đồng , sắt
  
  
  B
  Sắt , đồng , nhôm
  
  
  C
  Sắt , nhôm, đồng
  
  
  D
  Đồng, nhôm, sắt
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 4 :
  Phải mở một lọ thuỷ tinh có nút bị kẹt bằng cách nào sau đây ?
  
  
  A
  Hơ nóng nút
  
  
  B
  Hơ nóng cổ lọ
  
  
  C
  Hơ nóng cả nút và cổ lọ
  
  
  D
  Hơ nóng đáy lọ
  
  
  Câu 5 :
  Khi làm lạnh chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng tăng vì ?
  
  
  A
  Khối lượng của chất lỏngtăng
  
  
  B
  Thể tích của chất lỏng tăng
  
  
  C
  Khối lượng không đổi , thể tích giảm
  
  
  D
  Khối lượng không đổi, thể tích tăng
  
  
  Câu 6 :
  Ở nhiệt độ 40c một lượng nước xác định sẽ có
  
  
  A
  Trọng lượng riêng lớn nhất
  
  
  B
  Trọng lượng nhỏ nhất
  
  
  C
  Trọng lượng lớn nhất
  
  
  D
  Trọng lượng riêng nhỏ nhất
  
  
  Câu 7 :
  Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây cách nào đúng?
  
  
  A
  Nước, dầu, rượu
  
  
  B
  Nước, rượu, dầu
  
  
  C
  Rượu ,dầu, nước
  
  
  D
  Dầu, rượu ,nước
  
  Câu 8 :
  Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây cách nào đúng?
  
  
  A
  Rắn, lỏng, khí
  
  
  B
  Rắn, khí ,lỏng
  
   
  Gửi ý kiến