Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Mẫu kế hoạch cá nhân 2010_2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:56' 27-09-2010
  Dung lượng: 151.0 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG.................................... TỔ:...............................................

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  .............. ngày.... tháng .....năm.....
  
  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN
  NĂM HỌC 2010-2011

  (Mỗi GV xây dựng kế hoạch giảng dạy 01 môn- theo chuyên môn đào tạo chính- VD: dạy cả văn và Sử thì chỉ xây dựng KH hoặc Văn, hoặc Sử theo sự phân công của tổ sao cho môn nào ở khối lớp nào cũng có kế hoạch)

  Những căn cứ thực hiện:
  -
  -
  -...
  I. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Đặc điểm tình hình:
  ( Nêu những thuận lợi, khó khăn của địa phương, nhà trường, của giáo viên, học sinh, các hoạt động phục vụ dạy và học...)
  * Thuận lợi:
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  * Khó khăn:
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Sơ lược lý lịch của giáo viên:
  - Họ tên: ..........................................................
  - Nam(Nữ):................Dân tộc: ................Đảng viên:.................
  - Ngày tháng năm sinh: ....................................................................
  - Môn dạy:.......................Trình độ chuyên môn:...................................
  - Năm vào ngành :.............................................................................
  - Kết quả danh hiệu thi đua:
  + Năm học 2008-2009:..............................................QĐ số , ngày tháng năm, của......................................................................................
  + Năm học 2009-2010:.................................................QĐ số , ngày tháng năm, của.......................................................................................
  - Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 (GVDG, CSTĐCS,.....):
  ..............................................................................................................................
  + Xếp loại đạo đức:..................xếp loại chuyên môn:........................
  + Đăng ký danh hiệu tập thể lớp (nếu là GVCN):............................
  - Nhiệm vụ, công tác được phân công năm học 2010-2011:
  (Ghi rõ môn dạy- lớp, công tác kiêm nhiệm, tổng số giờ/tuần- kể cả giờ kiêm nhiệm. Khi có sự thay đổi cần ghi rõ thời điểm, nhiệm vụ được giao).
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................
  - Tên đề tài nghiên cứu hay sáng kiến kinh nghiệm:......................................
  ...................................................................................................................................
  3. Kết quả khảo sát bộ môn:
  * Kết quả đạt được cuối năm học trước:
  ( Riêng lớp 6 không làm bảng này)
  Lớp
  HS
  G
  K
  TB
  Y
  Kém
  
  
  
  TS
  %
  TS
  %
  TS
  %
  TS
  %
  TS
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   * Kết quả khảo sát đầu năm:
  - Tổng số học sinh được khảo sát bộ môn …:
  Trong đó: + Số điểm giỏi:.................= ..........%
  + Số điểm khá:.................= ..........%
  + Số điểm TB:..................= ..........%
  + Số điểm dưới TB:..........=...........%


  II. CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
  1. Chỉ tiêu chất lượng:
  ( Xây dựng trên cơ sở kết quả đạt được của năm học trước, kết quả khảo sát đầu năm, chỉ tiêu giao của tổ )
  * Học sinh :
  Lớp
  HS
  G
  K
  TB
  Y
  Kém
  
  
  
  TS
  %
  TS
  %
  TS
  %
  TS
  %
  TS
  %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2. Biện pháp thực hiện:
  ( Nêu rõ biện pháp để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra ở phần trên)
  a) Đối với học sinh:
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................
  b) Đối với giáo viên:
  * Tư tưởng, phẩm chất đạo đức, chính trị:
  - Việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước...
  - Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động :...
  - Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân :....
  - Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh :....
  - Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ; ý thức tổ chức kỷ luật,
   
  Gửi ý kiến