Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  HD Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:04' 22-08-2010
  Dung lượng: 33.7 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  GIỚI THIỆU CHUẨN
  NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  TRUNG HỌC
  Phần một
  NHỮNG CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG,
  CẤU TRÚC CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
  GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  1. Căn cứ pháp lí
  2. Đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên
  3. Về công tác đánh giá giáo viên
  4. Kinh nghiệm xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của một số nước trên thế giới và trong nước
  NHỮNG CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC...
  II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC (Chương II: Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học)
  1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phải tuân thủ những quy định đối với giáo viên trong các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  2. Chuẩn phải tiếp thu, vận dụng những xu hướng thế giới và những kinh nghiệm trong nước về xây dựng Chuẩn nghề nghiệp và công tác đánh giá giáo viên.
  3. Chuẩn phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, khả thi, dễ vận dụng.
  NHỮNG CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC...
  III. CẤU TRÚC CHUẨN
  1. Chuẩn được xây dựng trên cơ sở kết hợp mô hình cấu trúc nhân cách với mô hình hoạt động nghề nghiệp
  2. Chuẩn được trình bày thành 6 tiêu chuẩn; mỗi tiêu chuẩn được cụ thể hoá thành một số tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có tiêu đề để dễ nhớ, có nội dung cô đọng, chứa đựng những dấu hiệu cơ bản về chất lượng theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay.
  - Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá theo thang điểm 4.
  - Mức 1 điểm phản ánh yêu cầu tối thiểu giáo viên phải đạt về tiêu chí đó. Mỗi mức điểm cao hơn bao gồm các yêu cầu của mức điểm thấp hơn liền kề cộng thêm một vài yêu cầu mới đối với mức điểm đó. Việc phân biệt các mức điểm cao, thấp dựa vào số lượng và chất lượng các hoạt động giáo viên đã thực hiện. *
  NHỮNG CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC...
  3. Cấu trúc của Chuẩn được mô tả theo sơ đồ trang 16 tài liệu tập huấn.
  IV. VẬN DỤNG CHUẨN VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
  Bản chất của việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn
  - Thực chất là đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên
  - Không phải chủ yếu để bình xét danh hiệu thi đua hằng năm, mà là xem xét những gì giáo viên phải thực hiện, đã thực hiện được và những gì giáo viên có thể thực hiện được
  2. Mục đích của việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn
  - Xác định mức độ năng lực nghề nghiệp của giáo viên ở thời điểm đánh giá
  - Tiến hành xếp loại giáo viên;
  - Cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình ĐT-BD đội ngũ giáo viên;
  - Làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với giáo viên...
  IV. VẬN DỤNG CHUẨN VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
  3. Phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên
  - Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua các chỉ báo và nguồn minh chứng phù hợp với các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn của Chuẩn; *
  Việc xếp loại phải căn cứ vào cả hai điều kiện: Các mức điểm đạt được của các tiêu chí và tổng số điểm đạt được của tất cả các tiêu chuẩn.
  Xếp loại : Đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn.

  IV. VẬN DỤNG CHUẨN...
  Điều kiện để xếp loại cụ thể như sau:
  a) Đạt chuẩn : Được xếp vào một trong ba loại :
  - Loại xuất sắc: Tất cả các tiêu chí đạt từ mức 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt mức 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
  - Loại khá: Tất cả các tiêu chí đạt từ mức 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt mức 3 điểm, mức 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
  - Loại trung bình: Tất cả các tiêu chí đều đạt từ mức 1 điểm trở lên nhưng không xếp được ở các mức cao hơn.
  b) Chưa đạt chuẩn - loại kém
  Giáo viên bị xếp vào loại này khi gặp một trong hai trường hợp sau : tổng số điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở lên nhưng có tiêu chí chưa đạt mức 1 điểm trong đánh giá.
  IV. VẬN DỤNG CHUẨN...
  4. Quy trình đánh giá, xếp loại
  Quy trình đánh giá, tính điểm và xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn được tiến hành theo các bước cụ thể như sau:
  - Bước 1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại
  - Bước 2. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại
  - Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.
  (Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010)*
  Phần hai
  CÁC VĂN BẢN CHUẨN
  Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học : Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT*
  Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp *
  QUY ĐỊNH
  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
  (Ban hành theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT)
  Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn NN GV trung học
  1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  2. Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học.
  3. Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học.
  4. Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên trung học; cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác.
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo
  đức, lối sống
  - Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị
  - Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
  - Tiêu chí 3. Ứng xử với học sinh
  - Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp
  - Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong *
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

  Tiêu chí 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục
  Tiêu chí 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục *
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
  Tiêu chí 8. Xây dựng kế hoạch dạy học
  Tiêu chí 9. Đảm bảo kiến thức môn học
  Tiêu chí 10. Đảm bảo chương trình môn học
  Tiêu chí 11. Vận dụng các phương pháp dạy học
  Tiêu chí 12. Sử dụng các phương tiện dạy học
  Tiêu chí 13. Xây dựng môi trường học tập
  Tiêu chí 14. Quản lý hồ sơ dạy học
  Tiêu chí 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS *
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
  Tiêu chí 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
  Tiêu chí 17. Giáo dục qua môn học
  Tiêu chí 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
  Tiêu chí 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
  Tiêu chí 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
  Tiêu chí 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh *
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
  Tiêu chí 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
  Tiêu chí 23. Tham gia hoạt động chính trị, xã hội *
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
  Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
  Tiêu chí 24. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện
  Tiêu chí 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục *
  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN
  Điều 10. Yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
  1. Việc đánh giá, xếp loại GV trung học theo Chuẩn phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, toàn diện, khoa học, dân chủ và công bằng; phản ánh đúng phẩm chất, năng lực DH và GD của GV trong điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.
  2. Việc đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn phải căn cứ vào kết quả đạt được thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn.
  Điều 11. Phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên
  1. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm.
  2. Việc xếp loại giáo viên phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, xếp loại đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn.
  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN
  Điều 12. Quy trình đánh giá, xếp loại
  Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn được tiến hành trình tự theo các bước:
  Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 1); *
  Bước 2: Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 2’’ và 3); * **
  Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 4); kết quả được thông báo cho giáo viên, tổ chuyên môn và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. *
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại
  (Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD)
  I. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
  1. Các bước đánh giá, xếp loại
  Bước 1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại
  Bước 2. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại
  Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại
  (Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD)
  2. Minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên trung học *
  3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại
  (Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD)
  II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Hằng năm tổ chức để giáo viên tự đánh giá. Kết quả tự đánh giá lưu vào hồ sơ của giáo viên
  Trước khi xét nâng lương, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, bồi dưỡng… tổ chức đánh giá cả 3 bước.
  Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại * **
  Thực hành
  Lớp chia thành 5 tổ, mỗi tổ có một tổ trưởng
  Dưới sự điều khiển của tổ trưởng, các tổ thực hiện các nhiệm vụ sau:
  HĐ1: Nghiên cứu và thảo luận :
  (Mỗi tổ nghiên cứu 2 tiêu chí-thứ tự từ 1 trở đi)
  (i) Nội dung từng tiêu chí: các yêu cầu về năng lực giáo viên cần đạt được trong phạm vi của tiêu chí.
  (ii) Thử phân biệt các mức độ đạt được của các tiêu chí (bằng các từ khóa - in nghiêng) trong các chỉ báo khi đánh giá (Phụ lục 1, Công văn 660).
  (iii) So sánh thực tế :
  - Khi vận dụng sẽ có thuận lợi, khó khăn gì ? Thảo luận tìm cách giải quyết?
  - Cách sử dụng nguồn minh chứng như thế nào cho thuận lợi để kiểm tra mức đạt được? Có những bổ sung gì về nguồn minh chứng?
  (iv) Kết quả thảo luận ghi vào “Báo cáo hoạt động 2” và báo cáo trước lớp.
  Thực hành vận dụng Chuẩn vào đánh giá, xếp loại :

  HĐ2: Làm việc theo tổ : Nội dung “GV tự đánh giá”
  (30 phút).
  a) Mỗi cá nhân HV đọc kỹ nội dung các Điều 10, 11, 12 của TT30 và nội dung “Các bước đánh giá, xếp loại” trong Công CV 660.
  b) Dưới sự điều khiển của Tổ trưởng, mỗi HV đóng vai là GV tự đánh giá và ghi kết quả vào Phiếu số 1 “Phiếu giáo viên tự đánh giá” (Phụ lục 1, TT30).
  - Nhận xét : Những khó khăn, vướng mắc gì khi GV tự đánh giá?
  - Khi đánh giá, nếu có những tiêu chí giáo viên cho rằng khó hoặc không thực hiện được thì giải quyết như thế nào?
  - Kết quả hoạt động ghi vào “Báo cáo hoạt động 3” và báo cáo trước lớp.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓