Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Chương trình Quản lý Phổ cập

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:06' 20-08-2010
  Dung lượng: 425.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người

  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o yªn B¸i 2009

  Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o v¨n chÊn
  KÕ ho¹ch danh s¸ch häc sinh ®Çu n¨m

  Tröôøng: THCS NËm M­êi

  Naêm hoïc: 2009 - 2010
  -----™˜&™˜----- 2006 - 2007
  2007 - 2008
  2008 - 2009
  HiÖu tr­ëng: Vò Tr­êng Thµnh 2009 - 2010 Từ Đến D©n téc
  2010 - 2011 Tuæi líp 6 1996 2000 Dao
  2011 - 2012 Tuæi líp 7 1995 1999 H M«ng
  Khèi 6 Khèi 7 Khèi 8 Khèi 9 2012 - 2013 Tuæi líp 8 1994 1998 K.Mó
  2013 - 2014 Tuæi líp 9 1993 1997 Hoa
  2014 - 2015 X¹ Pang
  2015 - 2016 Th¸i
  Líp 6A Líp 7A Líp 8A Líp 9A 2016 - 2017 Tµy
  2017 - 2018 Nïng
  Líp 6B Líp 7B Líp 8B Líp 9B 2018 - 2019 M­êng
  2019 - 2020 Ng¸i
  Líp 6C Líp 7C Líp 8C Líp 6C D¸y
  Pï N¸
  Líp 6D Líp 7D Líp 8D Líp 9D Nh¾ng
  Gia Lai
  Líp 6E Líp 7E Líp 8E Líp 9E Ba Na
  Thæ
  Cao Lan
  DT kh¸c


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓