Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  PPCT Văn Sử địa phương

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:37' 07-01-2010
  Dung lượng: 26.2 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH YÊN BÁI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 816/SGDĐT-GDTrH
  V/v dạy Lịch sử địa phương
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


  Yên Bái, ngày 22 tháng 9 năm 2008
  
  

  Kính gửi: - Các Phòng GD&ĐT;
  - Các trường THPT;
  - Các trường liên cấp 2- 3.

  Thực hiện khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm học 2008- 2009; Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảng dạy Lịch sử địa phương như sau:
  Về tài liệu giảng dạy:
  Vẫn sử dụng “Tập bài giảng Lịch sử địa phương tỉnh Yên Bái” do Sở GD&ĐT Yên Bái biên soạn năm 1999.
  Về nội dung bài dạy cho từng tiết:

  LỚP
  SỐ TIẾT THEO KHUNG PPCT MỚI
  NỘI DUNG DẠY
  
  6
  1 tiết
  Bài 1: Yên Bái- Quê hương, con người và truyền thống lịch sử (trọng tâm phần III, IV).
  
  7
  3 tiết
  - Tiết 1
  - Tiết 2 + 3
  
  - Bài đọc thêm: Bài 1 (nay chuyển sang dạy chính thức): Địa danh, địa giới Yên Bái trong lịch sử.
  - Bài 2: Ngành nghề truyền thống và văn hóa các dân tộc Yên Bái.
  
  8
  1 Tiết
  - Bài 3: Yên Bái trong đấu tranh chống cuộc xâm lược vũ trang và ách thống trị của thực dân Pháp (Cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX).
  
  9
  2 tiết
  - Tiết 1
  - Tiết 2
  
  - Bài 4: Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
  - Bài 5: Xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng ở Yên Bái (trọng tâm phần 1,2 trong II) + Bài 6: Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945- 1954 (trọng tâm phần 2,3).
  
  
  Sở đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn này, trong khi triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo Sở (qua phòng GDTrH) để có hướng dẫn cụ thể.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Giám đốc (để báo cáo);
  - Lưu : VP, phòng GDTrH.
  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC  Đặng Quang Khánh
  
  
  PHÒNG GD&ĐT VĂN CHẤN
  Số 05/PGD-ĐT- SAO Y BẢN CHÍNH (Ngày 29/9/2008- PTP Lê Quang Minh- đã ký)

  UBND TỈNH YÊN BÁI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 01/SGDĐT-GDTrH
  V/v dạy Ngữ văn địa phương THCS
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


  Yên Bái, ngày 02 tháng 01 năm 2009
  
  
  Kính gửi: - Các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
  - Trường PTLC …;…

  Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/11/2008 của Giám đốc Sở GD&ĐT V/v ban hành tài liệu Ngữ văn địa phương THCS dùng cho HS và GV Ngữ văn THCS trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2008- 2009; thực hiện khung PPCT của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm học 2008- 2009; Sở GD&&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảng dạy Ngữ văn địa phương THCS như sau:
  Về tài liệu giảng dạy:
  Sử dụng tài liệu Ngữ văn địa phương THCS (Dành cho học sinh THCS tỉnh Yên Bái; Dành cho GV Ngữ văn THCS tỉnh Yên Bái) đã được ban hành theo Quyết định số 363/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/11/2008
  Về nội dung bài dạy cho từng tiết: thực hiện theo PPCT sau:

  Lớp 6 (cả năm: 5 tiết)
  Học kỳ I (2 tiết)
  TIẾT
  MÔN
  TÊN BÀI
  
  70
  Văn- Tập làm văn
  Bài 2: Sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc Yên Bái.
  
  71
  Văn- Tập làm văn
  - Bài 3: Di tích, danh- thắng Yên Bái.
  
  
  Học kỳ II (3 tiết)
  TIẾT
  MÔN
  TÊN BÀI
  
  87
  Tiếng Việt
  Bài 1: Tìm hiểu các lỗi chính tả phổ biến ở Yên Bái về các cặp phụ âm đầu dễ lẫn (không có quy tắc viết).
  
  139
  Văn- Tập làm văn
  - Bài 5: Tổng hợp kết quả sưu tầm văn hóa dân gian Yên Bái. Tổng kết văn hóa dân gian Yên Bái.
  
  140
  Văn- Tập làm văn
  - Bài 6: Truyện cổ dân gian Yên Bái.
  
  
  Lớp 7 (cả năm: 6 tiết
   
  Gửi ý kiến