Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Code thiết kế Web, blog >

  Code tạo hộp nghe nhạc tuyệt hay!

  Thầy cô cho code này vào khối trên cột chức năng nhé! Tôi mới sưu tầm được đó! Hay lắm!

   nghe_nhac

  <center><script language="Javascript" type="text/javascript">
  <!--
  /*
  Select and Copy form element script- By7kho-
  For full source, Terms of service, and 100s DTHML scripts
  Visit http://7kho.violet.cn
  */
  //specify whether contents should be auto copied to clipboard (memory)
  //Applies only to IE 4+
  //0=no, 1=yes
  var copytoclip=1
  function HighlightAll(theField) {
  var tempval=eval("document."+theField)
  tempval.focus()
  tempval.select()
  if (document.all&&copytoclip==1){
  therange=tempval.createTextRange()
  therange.execCommand("Copy")
  window.status="Contents highlighted and copied to clipboard!"
  setTimeout("window.status=''",1800)
  }
  }
  //-->
  </script> <p align="left"></p>
  <form name="jumpy100"><select name="example100" size="1" onchange=
  "gone100()"><!-- CHANGE THE BELOW URLS TO YOUR OWN-->
  <option value=
  "http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/744200/layout/mp3player.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?list=YzKDbTqijY6N&displayheight=50&backcolor=0x000000&frontcolor=0x33FF0A&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=true&repeat=true;volume=100"
  selected="selected">Chọn thể loại nhạc tại
  đây!</option>
  <option value=
  "http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/744200/layout/mp3player.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?list=YzKDbTqijY6N&displayheight=50&backcolor=0x000000&frontcolor=0x33FF0A&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=true&repeat=true;volume=100">
  Nhạc nước ngoài</option>
  <option value=
  "http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/744200/layout/mp3player.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?list=Pt2DMoi0UEG8&displayheight=50&backcolor=0x000000&frontcolor=0x33FF0A&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=true&repeat=true;volume=100">
  Vọng cổ</option>
  <option value=
  "http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/744200/layout/mp3player.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?list=C8O0NytMgNxc&displayheight=50&backcolor=0x000000&frontcolor=0x33FF0A&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=true&repeat=true;volume=100">
  Nhạc trẻ</option>
  <option value=
  "http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/744200/layout/mp3player.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?list=jQ4HZGRPjuOM&displayheight=50&backcolor=0x000000&frontcolor=0x33FF0A&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=true&repeat=true;volume=100">

  Nhạc tết</option>
  </select></form>
  <script language="javascript" type="text/javascript">
  <!--
  //Drop-down Document Viewer- 7Kho
  //For full source code, 100's more DHTML scripts, and TOS,
  //visit http://7kho.violet.vn
  //Specify display mode (0 or 1)
  //0 causes document to be displayed in an inline frame, while 1 in a new browser window
  var displaymode=0
  //if displaymode=0, configure inline frame attributes (ie: dimensions, intial document shown
  var iframecode='<iframe id="external100" style="width:180px;height:230px" src="http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/744200/layout/mp3player.swf?file=http://chiplove9x.info/360Plus/NCT/?list=jQ4HZGRPjuOM&displayheight=0&backcolor=0x000000&frontcolor=0x33FF0A&lightcolor=0xFF00FF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=true&repeat=true;volume=100"><\/iframe>'
  /////NO NEED TO EDIT BELOW HERE////////////
  if (displaymode==0)
  document.write(iframecode)
  function gone100(){
  var selectedurl=document.jumpy100.example100.options[document.jumpy100.example100.selectedIndex].value
  if (document.getElementById&&displaymode==0)
  document.getElementById("external100").src=selectedurl
  else if (document.all&&displaymode==0)
  document.all.external100.src=selectedurl
  else{
  if (!window.win2||win2.closed)
  win2=window.open(selectedurl)
  //else if win2 already exists
  else{
  win2.location=selectedurl
  win2.focus()
  }
  }
  }
  //-->
  </script>
  </center>
   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Điệp @ 10:58 08/02/2011
  Số lượt xem: 1291
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến