Tài nguyên 7Kho

Điều tra ý kiến

Quý thầy cô và các bạn thấy 7kho.violet.vn của tôi thế nào?
Tương đối đẹp và phong phú
Cần điều chỉnh thêm
Thế này cũng được
Ý kiến khác

Đang online

2 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_00081.jpg Lich_Tet_31.swf IMG_4282.jpg 2011_chuan.swf Tan_co_loi_thu_xua.swf Bn3.swf 4jpg13498564421349856576_480x0.jpg 20121010155134_thuhn3.jpg Baby11.jpg Iphone4.jpg

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenhuudie@vanchan.edu.vn)

  Thông tin quản trị viên  - Admin 7K: Nguyễn Hữu Điệp
  - Sinh ngày: 12/5/1983
  - Liên hệ email: nguyenhuudiep@msn.com
  - Lập web: 26-9-2009  Gốc > Kho Code, thiết kế website, học tin học > Thủ thuật Excel >

  Cách phá password sheet

  Muốn phá pass của sheet nào bạn chuột phải vào tên của sheet đó chọn view code một bảng hiện ra bạn copy đoạn mã sau và paste vào đó sau đó vào RUN -> Run sub/userForm hoặc nhấn F5 đợi 1 lúc là được.

  Sub PasswordBreaker()
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
      MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
  Else
      If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
      vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
      Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
      Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
      Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
      Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
      On Error Resume Next
      For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
      For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
      For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
      For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
          ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
          Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
          Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
      Next: Next: Next: Next: Next: Next
      Next: Next: Next: Next: Next: Next
      If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
  End If
  End Sub


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Điệp @ 14:30 11/09/2010
  Số lượt xem: 1274
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến