Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Đạm
Giới tính Nam
Email Dangdam36@yahoo.com.vn
Website http://dangdam36.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Bình Long
Quận/huyện Huyện Bình Sơn
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Giới thiệu Giảng dạy môn Vật lý - KTCN
Xác thực bởi Nguyễn Trường Trang, Trương Quang Kỳ
Đã đưa lên 1607 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3204 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 316567 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này