Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Bích Ky
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu CSTD cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 50 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 897 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21719 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này