Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quảng Long
Giới tính Nam
Email quanglong551115@gmail.com
Website http://lopk.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2013),nhiều năm đạt GVG Tỉnh,nhiều giải HSG Tỉnh.
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Hoàng Linh
Đã đưa lên 2939 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 818 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 178817 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này