Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Jerry V Nguyen
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Excellent Student of US.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5497 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 27 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1984 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này