Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Sơn
Giới tính Nam
Đơn vị thcs tan long hoi
Tỉnh/thành vinh long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 249 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1831 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này