Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Phương Nam
Giới tính Nam
Email namthoahang@gmail.com
Website http://thuhanh2015.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Xuân Hùng
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Đặng Hồng Trường, Trần Thị Thoa
Đã đưa lên 729 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 372 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 164811 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này