Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thcstanlong222
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Long
Quận/huyện Thị xã Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Văn Thpt, Đàm Thanh Vũ
Đã đưa lên 328 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1106 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này