Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trung
Giới tính Nam
Email trungdtdscpy@gmail.com
Website http://violet.vn/nvtrungdtd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Thị Điểm
Quận/huyện Huyện Sông Cầu
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 185 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1022 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 41447 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này