Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Quang Vượng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quangvuong1974
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Khê
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Điệp, Nguyễn Hữu Điệp
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1086 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này