Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Vương Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bùi Thị Xuân
Quận/huyện Huyện Sông Cầu
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 500 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 380 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này