Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Pa Ri
Giới tính Nam
Website http://pari68.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Búng
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu TPT đội giỏi huyen văn chấn- yên bái
Xác thực bởi Đặng Thái Bình, Nguyễn Hữu Điệp
Đã đưa lên 407 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 217 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33037 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này