Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lam Van Tu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đình Xuyên
Quận/huyện Huyện Gia Lâm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 72 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1653 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31499 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này