Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Phạm Xuân Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khanhxp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Thị Điểm
Quận/huyện Quận 3
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 417 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 725 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này