Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Châu Tuấn
Giới tính Nam
Website http://chautuanlacthuy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cố Nghĩa
Quận/huyện Huyện Lạc Thủy
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ
Giới thiệu
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hà, Phạm Thị Thu Hường
Đã đưa lên 981 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1158 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6191 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17566 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này