Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Trung Nguyên
Giới tính Nam
Email duongnguyen_yb@yahoo.com
Website http://violet.vn/bachngoc81
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nậm Mười
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Điệp, Hoàng Phi Sơn
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1514 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2378 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này