Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Điệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị THCS Nậm Mười
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Vũ Văn Hạnh
Đã đưa lên 70 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 43 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28682 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này