Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên trần thanh thủy
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Trần Bội Cơ
Tỉnh/thành TPHCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này