Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thu Trang
Giới tính Nữ
Email trang6869@gmail.com
Website http://truongthutrang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Hướng Hoá
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Giới thiệu Bình thường !
Xác thực bởi Võ Trần Nhân, Nguyễn Thành Nhân
Đã đưa lên 953 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 164 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 6227 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này