Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thu Trang
Giới tính Nữ
Website http://truongthutrang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Hướng Hoá
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Giới thiệu Bình thường !
Xác thực bởi Võ Trần Nhân, Nguyễn Thành Nhân
Đã đưa lên 953 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 164 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10981 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6238 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này