Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Ngọc Anh Thư
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 27 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này