Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Uy Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Tú 2B
Quận/huyện Huyện Mỹ Xuyên
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu GV trường TH Hòa Tú 2B
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này