kt số chương I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vương Quý
Ngày gửi: 04h:41' 05-01-2013
Dung lượng: 220.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
11 Ngày soạn: 20/10/2012 Ngày kiểm tra: 29/10/2012
21 TRA I
tiêu:
thức: Cũng cố lại kiến thức về Tập hợp số hữu tỉ, cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, lũy thừa của một số hữu tỉ, tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau
năng: Kiểm tra trình độ Hs nhằm mức độ nắm vững các kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình. Rèn kỹ năng tính toán chính xác hợp lí, trình bày rõ ràng, mạch lạc
Thái độ: Làm bài nghiêm túc từ đó tự học sinh đánh giá được kết quả học tập của mình để rút kinh nghiệm trong học tập.
II. MA ĐỀ TRA I – ĐẠI SỐ 7
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Nhận biết được phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn

.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%1
0,5đ
5 %

GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Nắm được khái niệm GTTĐ
Hiểu được quy qui tắc cộng trừ hai số thập phân để tính toán
Vận dụng khái niệm GTTĐ vào bài tập tìm giá trị chưa biếtSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%


1

10%

1
1
10%


3
2,5đ
25 %

Lũy thừa của một số hữu tỉ
Nắm được quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

Áp dụng được quy tắc các phép tính của lũy thừa để tính giá trị của biểu thức
Áp dụng được quy tắc các phép tính của lũy thừa để tính nhanh, kết quả chính xác


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1

10%

1

10%
3
2,5đ
25 %

Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau

Hiểu được tính chất của tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau
Biết biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhauSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,5
5%
1

10 %

1

10 %


3
2,5đ
25%

Làm tròn số, căn bậc hai
Nắm được quy ắc làm tròn số
Biết được khái niệm về căn bậc hai của một số không âm
Vận dụng khái niệm căn bậc hai để tính giá trị của biểu thứcSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1
0.5đ
5 %


1
1
10%


3

20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

20%
4
3
30%
4
4
40%
1
1
10%
13
10đ
100%


ĐỀ TRA I – ĐẠI SỐ 7
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả làm tròn số 0,919 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 0,91 B. 0,9 C. 0, 99 ; D. 0,92
Câu 2: Kết quả của phép tính  là :
A.  B.  C.  D. 
Câu 3: Kết quả của phép tính là :
A. -1 B. 1 C. - 3 D. 3
Câu 4: Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
A.  B.  C.  D. 
Câu 5: Từ tỉ lệ thức  ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra được đẳng thức:
A. 
 
Gửi ý kiến