KHCM NH 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ngọc Hiền
Ngày gửi: 07h:01' 23-10-2012
Dung lượng: 167.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Đập lập – Tự do - Hạnh phúc

Số 187/KHCM-THCS TT Tân Biên, ngày 21 tháng 9 năm 2012


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC: 2012 – 2013
------------(((-------------

Căn cứ vào công văn số 711/PGD&ĐT-THCS ngày 04/9/2012 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Biên;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 của trường THCS Thị Trấn Tân Biên;
Căn cứ vào tình hình thực tế về tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và học sinh vào đầu năm học 2012 – 2013;
Trường THCS Thị Trấn Tân Biên xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Biên, Đảng ủy – UBND Thị Trấn Tân Biên; sự đồng tình ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, nhân dân địa phương và Cha mẹ học sinh;
- Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư ngày một tốt hơn, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển của nhà trường;
- Đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, nhiệt tình, có tâm huyết nghề nghiệp; có nhiều giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn khá tốt, có tinh thần học hỏi và tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển. Học sinh ngày một có ‎ thức và thái độ học tập tích cực hơn.

2. Khó khăn
- Bên cạnh những giáo viên có trình độ tay nghề khá tốt vẫn còn những giáo viên với tuổi đời lẫn tuổi nghề trẻ, tay nghề chưa thật vững vàng, thiếu kinh nghiệm trong việc phối hợp và giáo dục học sinh;
- Trình độ dân trí tuy có được nâng lên, song vẫn còn một bộ phận nhân dân có nhận thức về giáo dục chưa cao, nên việc quan tâm đến việc học tập của học sinh còn hạn chế. Do đó chất lượng học sinh chủ yếu còn phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên của nhà trường; Nhịp độ phát triển dịch vụ văn hóa xã hội nhanh (điện thoại, điện tử, internet,…), kéo theo sự lạc hướng của một bộ phận học sinh, cũng như tình trạng hụt hẫng của Cha mẹ học sinh trong việc theo dõi quản l‎í các mặt sinh hoạt của các cháu.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản l‎í, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.
2. Thực hiện một cách tích cực và cụ thể việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lương giáo dục trong nhà trường.
3. Đổi mới công tác quản lí giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, tăng quyền chủ động của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng và tổ phó chuyên môn về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lí của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng và tổ phó chuyên môn trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá,…
4. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện và quản lí học sinh.
5. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, nâng cao tỉ lệ và chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác quản lí
 
Gửi ý kiến