Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:49' 11-09-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
V
Â
T
L
Ý
9
TRƯỜNG THCS BÌNH LONG
Các em hãy cố gắng học thật tốt
* Ý nghĩa của điện trở?
Câu 1
Câu 2
*Đối với một vật dẫn nhất định thì điện trở của dây dẫn (đặt trưng cho sự cản trở dòng điện của dây dẫn).

* Viết công thức, phát biểu định luật Ôm và chú thích đầy đủ?

Trong đó : U là hiệu điện thế (V) , I là cường độ dòng điện (A), R là điện trở dây dẫn ( )
Phát biểu định luật : Cường độ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
Dây dẫn là một bộ phận quan trọng của các mạch điện . Các dây dẫn có thể có kích thước khác nhau , được làm bằng các vật liệu dẫn điện khác nhau và có thể có điện trở khác nhau . Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc vào các yếu tố đó như thế nào ?
Tiết 7
SỰ PHỤ THUỘC
CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO

CHIỀU DÀI DÂY DẪN
Tiết 7
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI
I/ Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau :
Hãy xem hình ảnh một số cuộn dây điện trong thực tế, đọc và trả lời C1?
Tiết 7
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI
I/ Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau :
Hãy xem hình ảnh một số cuộn dây điện trong thực tế, đọc và trả lời C1?
1. Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 (SGK) có những điểm nào khác nhau?
Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 (SGK) có những điểm khác nhau: vật liệu, chiều dài, tiết diện.
2. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn hay không và phụ thuộc vào từng yếu tố này như thế nào.
Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn phải như nhau. Tương tự như thế các trương hợp còn lại (tiết diện, vật liệu)
-
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI
M
N
I/ Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau :
Khi xác định sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn cần phải xét đến một trong các yếu tố như chiều dài dây dẫn, tiết diện dây dẫn, vật liệu làm dây dẫn, trong đó các yếu tố còn lại phải như nhau.
II/ Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn :
2 / Thí nghiệm kiểm tra :
1/ Dự kiến cách làm :
Đo điện trở của của các dây dẫn lần lượt có chiều dài 1l, 2l, 3l nhưng có cùng tiết diện,và được làm từ cùng một loại vật liệu.
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
2. Thí nghiệm kiểm tra a.
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
R1=U1/I1= 6/1,5= 4ôm
(1)
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
2. Thí nghiệm kiểm tra b1.
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
R2=U2/I2= 6/0,75= 8ôm
(1)
(2)
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
2. Thí nghiệm kiểm tra b2
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
K
A
B
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
R3=U3/I3= 6/0,5= ôm
(1)
(2)
(3)
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
Ghi kết quả vào bảng 1
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
U1= 6
U2= 6
U3= 6
I1= 1,5
R1= 4
I1= 0,75
I3= 0,5
R2= 8
R3= 12
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
U1= 6
U2= 6
U3= 6
I1= 1,5
I1= 0,75
I3= 0,5
R2= 8
R3= 12
c. Nhận xét: Từ kết quả thí nghiệm, cho ta biết dự đoán đã nêu theo yêu cầu của C1 là đúng. (l ứng với 4 ôm, 2l ứng với 8 ôm, 3l ứng với 12 ôm )
R1= 4
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
U1= 6
U2= 6
U3= 6
I1= 1,5
I1= 0,75
I3= 0,5
R2= 8
R3= 12
3. Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thu?n với chiều dài của dây.
R1= 4
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
U2= 6
I1= 0,75
R2= 8
R3= 12
III. Vận dụng
C2 Mắc một bóng đèn vào HĐT không đổi bằng dây dẫn ngắn thì bóng đèn sáng bình thường, nhưng thấy thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm cùng từ loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao.
TLC2 Khi giữ HĐT không đổi, nếu mắc đèn vào HĐT này vào dây dẫn dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Theo định luật ôm, cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ và đèn sáng yếu hơn hoặc có thể không sáng.


Các em xem hình minh hoạ (mô phỏng)
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
U2= 6
R2= 8
III. Vận dụng
C3 Khi đặt HĐT 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để cuốn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 ôm.
TLC3. Điện trở của cuộn dây là:
R=U/I=6/0,3=20 ôm.
Chiều dài của cuộn dây là:
Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
U2= 6
R2= 8
III. Vận dụng
C4 Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và làm cùng loại vật liệu, có chiều dài l1 và l2 . Lần lượt đặt cùng HĐT vào hai đầu mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có dòng điện tương ứng là I1 và I2 . Biết I1 = 0,25I2 , hỏi l1 gấp dài gấp bao nhieu lần l2 ?
TLC4
Vì I1= 0,25 I2=
Nên điện trở của đoạn dây dẫn thứ nhất lớn gấp 4 lần dây thứ hai, do đó l1= 4l2
Chân dung một số nhà bác học liên quan đến kiến thức Vật lý lớp 9
Ghi nhớ
Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
DẶN DÒ:
Học thuộc ghi nhớ của bài
Đọc “Có thể em chưa biết”
Làm bài tập 7.1–7.14 SBT
Chuẩn bị bài 8 .
 
Gửi ý kiến