H.Lực-H.Kiểm-DHTĐ Khối 8(Tự động-Không nhập dự liệu nào)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàn thành ngày 03/01/2012(THCS Cát Hanh)
Người gửi: Nguyễn Văn Phước
Ngày gửi: 17h:52' 16-01-2012
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Teân Hoïc sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỐNG KÊ CHUNG THỐNG KÊ CHUNG
TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ I
TT Hoï vaø Teân TB D.Hieäu Lớp 8A1 HỌ VÀ TÊN TBM DHTĐ TỔNG SỐ HSG CỦA KHỐI 0 Lớp 8A1 HỌ VÀ TÊN TBM GHI CHÚ TS HS THI MÔN BỊ LIỆT 0
1 Võ Trung Biên Lớp A1 TỔNG SỐ HSTT CỦA KHỐI 0 L1 Lớp A1 TS HS THI CÁC MÔN THIẾU 0
2 Nguyễn Thị Hồng Bo L1 A1 TỔNG SỐ G-TT CỦA KHỐI 0 A1 TỔNG SỐ THI LẠI KHỐI 7 0
3 Kiều Quang Chí A1 L2 A1 SỐ HS RÈN HK TRONG HÈ 0
4 Nguyễn Bá Cường L2 A1 Ghi chú: A1 TỔNG SỐ HS LƯU BAN 0
5 Huỳnh Tấn Cường A1 Dùng chức năng Atofilter lọc HSG L3 A1
6 Võ Gia Ngọc Diệp L3 A1 hoặc HSTT.Coppy danh sách Paste A1 Ghi chú:
7 Võ Thị Ngọc Dung A1 vào trang Excel mới sau đó xếp thứ tự L4 A1 Dùng chức năng Atofilter lọc DS
8 Nguyễn Thị Kim Đào L4 A1 điểm từ cao đến thấp để A1 HS THI LẠI.Coppy danh sách Paste
9 Khổng Minh Đức A1 IN GIẤY KHEN L5 A1 vào trang Excel mới sau đó phân loại
10 Đặng Thị Tiền Giang L5 A1 A1 tư vấn cho HS chọ môn thi lại khi bị
11 Võ Thị Thanh Hằng A1 L6 A1 thiếu nhiều môn.
12 Nguyễn Ngọc Hậu L6 A1 A1
13 Vũ Minh Hiếu A1 L7 A1
14 Nguyễn Nhụy Huyền L7 A1 A1
15 Nguyễn Hưng A1 L8 A1
16 Trần Đức Khương L8 A1 A1
17 Trần Thị Kim Loan A1 L9 A1
18 Võ Thành Lộc L9 A1 A1
19 Nguyễn Văn Minh A1 L1 A1
20 Trần Thanh Nhật L1 A1 A1
21 Võ Thái Nguyên A1 L2 A1
22 Phan Thị Thu Nguyệt L2 A1 A1
23 Lê Thị Kim Oanh A1 L3 A1
24 Nguyễn Thị Lệ Quyên L3 A1 A1
25 Lê Nguyễn Đăng Tánh A1 L4 A1
26 Đinh Thị Thảo L4 A1 A1
27 Nguyễn Bình Anh Thi A1 L5 A1
28 Trần Lê Đức Thịnh L5 A1 A1
29 Võ Thị Kim Thoa A1 L6 A1
30 Lê Nguyễn Đăng Thông L6 A1 A1
31 Võ Văn Tính A1 L7 A1
32 Võ Thanh Trí L7 A1 A1
33 Trần Thị Ngọc Trinh A1 L8 A1
34 Phan Thị Thanh Tuyền L1 A1 A1
35 Ngô Hoàng Bích Vân A1 L1 A1
36 Đào Lê Vy L2 A1 A1
37 Huỳnh Kim Xuân A1 L2 A1
L3
L3
L4
L4
L5
L5
L6
L6
L7
L7
L8
L8
L9 0
Tổng số HSG 0 Tổng số Thi môn liệt 0 Nöõ
HS TT 0 Thi tất cả môn <5 0 0
Rèn HK trong hè 0 0
Lưu ban 0 0
0
0
0
0
0
0
TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH @ TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC KYØ I 0
"
ÁTT" Hoï vaø Teân TB D.Hieäu Lôp 8A2 HỌ VÀ TÊN TBM DHTĐ Lôp 8A2 HỌ VÀ TÊN TBM GHI CHÚ Hkieåm
1 Bùi Ngô Hàn Bảo L1 Lôp A2 L1 Lôp A2
2 Nguyễn Thị Bích A2 A2
3 Lê Duy Chất L2 A2 L2 A2
4 Nguyễn Thanh Đô A2 A2
5 Phạm Duy Đức L3 A2 L3 A2
6 Võ Thị Kim Hạnh A2 A2
7 Nguyễn Thị Hậu L4 A2 L4 A2
8 Nguyễn Minh Hoàng A2 A2
9 Hà Thị Lệ Hồng L5 A2 L5 A2
10 Nguyễn Quang Huy A2 A2
11 Nguyễn Ngọc Hưng L6 A2 L6 A2
12 Trần Thị Hồng Lanh A2 A2
13 Nguyễn Ý Luân L7 A2 L7 A2
14 Trần Thị Mười A2 A2
15 Đinh Thị Trà My L8 A2 L8 A2
16 Nguyễn Lê Ut Ngân A2 A2
17 Võ Đình Nhân L9 A2 L9 A2
18 Lê Văn Nhơn A2 A2
19 Trần Hồ Minh Nguyệt L1 A2 L1 A2
20 Dương Công Tuấn Pháp A2 A2
 
Gửi ý kiến