Đề tham khảo số 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hai (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:10' 27-03-2011
Dung lượng: 188.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn :
vật lý
Lớp :
6
A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu ĐKQ
TL
KQ
TL
KQ
TL


1. Máy cơ đơn giản
Câu-Bài


C1


Điểm


0,50,5

2.Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí.
Câu-Bài
C2, C7, C8

C3, C5

C4, C6
Điểm
1,5

1

1

3,5

3. Nhiệt kế, nhiệt giai.
Câu-Bài
C10C9, C11
Điểm
0,51

1,5

4. Sự nóng chảy và sự đông đặc.
Câu-Bài
C12,C13
Điểm
1

1

5. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
Câu-Bài


C15


Điểm


0,50,5

6. Sự sôi
Câu-Bài

C16Điểm

3
3


Câu-Bài

Điểm

Câu-Bài

Điểm

Câu-Bài

Điểm

Câu-Bài

Điểm

Số
Câu-Bài
5
5
3
13

TỔNG
Điểm
6
1,5
2,5
10B. NỘI DUNG ĐỀ

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )

Câu 1 :
Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực ?


A
Ròng rọc động


B
Ròng rọc cố định


C
Đòn bẩy


D
Mặt phẳng nghiêng


Câu 2 :
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?


A
Khối lượng riêng của vật rắn tăng


B
Thể tích của vật tăng


C
Khối lượng của vật tăng


D
Cả A, B, C đều đúng


Câu 3 :
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây cách nào là đúng ?


A
Nhôm , đồng , sắt


B
Sắt , đồng , nhôm


C
Sắt , nhôm, đồng


D
Đồng, nhôm, sắtCâu 4 :
Phải mở một lọ thuỷ tinh có nút bị kẹt bằng cách nào sau đây ?


A
Hơ nóng nút


B
Hơ nóng cổ lọ


C
Hơ nóng cả nút và cổ lọ


D
Hơ nóng đáy lọ


Câu 5 :
Khi làm lạnh chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng tăng vì ?


A
Khối lượng của chất lỏngtăng


B
Thể tích của chất lỏng tăng


C
Khối lượng không đổi , thể tích giảm


D
Khối lượng không đổi, thể tích tăng


Câu 6 :
Ở nhiệt độ 40c một lượng nước xác định sẽ có


A
Trọng lượng riêng lớn nhất


B
Trọng lượng nhỏ nhất


C
Trọng lượng lớn nhất


D
Trọng lượng riêng nhỏ nhất


Câu 7 :
Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây cách nào đúng?


A
Nước, dầu, rượu


B
Nước, rượu, dầu


C
Rượu ,dầu, nước


D
Dầu, rượu ,nước

Câu 8 :
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây cách nào đúng?


A
Rắn, lỏng, khí


B
Rắn, khí ,lỏng

 
Gửi ý kiến