Đề tham khảo số 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hai (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:59' 27-03-2011
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA (tham khảo) HỌC KỲ 2

Môn :
VẬT LÝ
Lớp :
6MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu ĐKQ
TL
KQ
TL
KQ
TL


Bài 1.Sự nở vì nhiệt của các chất: rắn,lỏng ,khí..
Câu
C10,C12

C3,C4


B1
51

1


1,5
3,5

Bài 2.Ứng dụng sự nở vì nhiệt..
Câu


C11

0,50,5

Bài 3.Nhiệt kế - Nhiệt giai.
Câu
C2, C7
B2,B3
41
2,5
3,5

Bài 4.Sự nóng chảy và đông đặc..
Câu
C5,C9

C631

0,51,5

Bài 5. Ròng rọc.
Câu


C81

0,50,5

Bài 6. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
Câu
C11

10,5

0,5


Số câu
7
5
3
15

TỔNG

3,5
 2,5
4
10ĐỀ
Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( _6 điểm )
Chọn phương án đúng trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ).
Câu 1/ Người ta ứng dụng tính chất của băng kép vào việc :
A. Đóng ngắt tự động mạch điện. C. Đo nhiệt độ của chất rắn bất kỳ.
B. Đo nhiệt độ của của chất lỏng . D. Đo trọng lượng của vật .
Câu 2/ Trong suốt thời gian sôi , nhiệt độ của chất lỏng :
A. Không thay đổi. B. Thay đổi . C. Luôn luôn tăng. D.Luôn luôn giảm.
Câu 3/ Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng ?
A. Thể tích chất lỏng tăng . C.Khối lượng chất lỏng tăng
B. Trọng lượng chất lỏng tăng D. Thể tích chất lỏng giảm
Câu 4/Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng ?
A.Chất: rắn, lỏng ,khí C..Chất: khí, lỏng ,.rắn
B.Chất : rắn ,khí , lỏng D. Chất: khí ,rắn ,lỏng.
Câu 5/ Trong thời gian nóng chaỷ hay đông đặc nhiệt độ của vật :
A. Không thay đổi . B .Tăng . C. Giảm. D .Thay đổi.
Câu 6 / Trong các hiện tượng sau đây , hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy ?
A. Đốt một ngọn đèn dầu. C. Đúc một cái chuông đồng.
B. Đốt một ngọn nến. . D. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.
Câu 7/ Để đo thân nhiệt người ta dùng loại nhiệt kế nào ?
A. Nhiệt kế y tế. B .Nhiệt kế rượu. C.Nhiệt kế dầu D. Nhiệt kế thuỷ ngân
Câu 8/ Khi dùng ròng rọc động ta có lợi gì ?
A. Lực kéo vật . C. Hướng của lực kéo
B. Lực kéo và hướng của lực kéo D. Không có lợi gì .
Câu 9/ Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là :
A. Sự nóng chảy. B. Sự đông đặc . C .Sự ngưng tụ. D. Sự bay hơi .
Câu 10/ Trong điều kiện nào thì khi tăng nhiệt độ, nước sẽ co lại chứ không nở ra ?
A. Nhiệt độ của nước từ 00 C đến 40C. C . Nhiệt độ của nước dưới 00 C.
B. Nhiệt độ của nước trên 40 C. D . Nhiệt độ của nước là1000 C.
Câu 11/ Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là :
A. Sự ngưng tụ. B. Sự bay hơi . C. Sự đông đặc. D .Sự nóng chảy.
Câu 12/ Các chất nào khác nhau nở vì nhiệt giống nhau ?
A. Chất khí B. Chất lỏng C. Chất rắn. D. Cả ba chất trên .
II/ Tự Luận:(4đ
 
Gửi ý kiến