Câu hỏi trắc nghiệm VL 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:41' 19-01-2011
Dung lượng: 204.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
CH -TN -VL6
Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau :
Đơn vị đo thể tích thường dùng là ........., ............ , ............
Dụng cụ đo thể tích thường dùng là ............ , ............ , ............
Khi đo thể tích của một vật , người ta thường làm như sau :
Ước lượng .................... cần đo
Chọn ..................... có GHĐ và ĐCNN thích hợp.
Đặt bình chia độ .....................
Đặt mắt nhìn .......................với độ cao mực chất lỏng trong bình.
Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia .................... với mực chất lỏng trong bình .
Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái với mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng :
Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ , người ta thường làm như sau:
1-Điều chỉnh bình chia độ trước khi đo bằng cách

a)đổ chất lỏng vào bình

2-Đo thể tích chất lỏng bằng cách

b)vạch chia gần nhất với mực chất lỏng trong bình

3-“Kim chỉ” kết quả đo là

c)đặt bình chia độ thẳng đứng

4-Ghi kết quả đo theo

d)mực chất lỏng trong bình

Trong các câu sau đây , câu nào đúng , câu nào sai :
Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là ml
Dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm bình chia độ , các loại ca đong , các loại đồ chứa chất lỏng đã biết dung tích , bơm tiêm ...
ĐCNN của bình chia độ là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp.
GHĐ và ĐCNN của ca đong dùng để đo thể tích chất lỏng có cùng một giá trị .
Dùng các bình chia độ khác nhau để đo thể tích của cùng một chất lỏng sẽ cho những kết quả khác nhau .

Đ S

Đ S

Đ S

Đ S

Đ S


 Hãy kể tên những dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng mà em biết . Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu .
Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở các hình sau :

cm cm
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10

Các kết quả đo thể thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:
V1 = 15,5cm3
V2 = 15,4cm3
Hãy cho biết ĐCNN của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành.
Người ta dùng bốn bình chia độ để đo thể tích của cùng một lượng chất lỏng ở các hình dưới đây:50ml 50ml 50ml
40 40 40
30 30 30
20 20 20 50ml
10 10 10

Bình 1 Bình 2 Bình 3 Bình 4

Hãy quan sát các bình và mực nước đựng trong bình và điền vào bảng sau:
Tên bình
GHĐ của bình
ĐCNN của bình
Thể tích chất lỏng trong bình

Bình 1
Bình 2
Bình 3
Bình 4
Từ bảng trên , hãy cho biết bình nào đo được thể tích chính xác nhất và giải thích câu trả lời của em.
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
Có thể dùng bình chia độ và bình tràn để đo thể tích của vật nào dưới đây?
Một bát gạo
Một hòn đá
5 viên phấn
1 cái kim
Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 , chứa 50cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá . Khi thả hòn đá vào bình , mực nước trong bình dâng lên tới vạch 81cm3 . Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?
81cm3
50cm3
131cm3
31cm3
Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì người ta xác định thể tích của vật bằng cách nào dưới đây ?
Đo thể tích bình tràn
Đo thể tích bình chứa
Đo thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa
Đo thể tích nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật vào bình
Người ta dùng bình chia độ có ĐCNN là 2cm3 , chứa 50cm3 nước để đo thể tích của một vật . Khi thả vật ngập vào nước trong bình thì mực nước dâng lên tới gần vạch 84cm3 . Trong các kết quả ghi sau đây , kết quả nào đúng ?
34cm3
34,0cm3
33cm3
33,0cm3
Để đo thể tích của hòn bi ve , nên chọn bình chia độ nào trong các bình dưới đây?
Bình 100ml có vạch chia tới 1ml
Bình 100ml có vạch chia tới 2ml
Bình 500ml có vạch chia tới 2ml
Bình 1000ml có vạch chia tới 5ml
Nên dùng bình chia
 
Gửi ý kiến