Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Huy
Ngày gửi: 20h:25' 02-01-2011
Dung lượng: 16.6 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô và các em hoc sinh
Kiểm tra bài cũ
C
H
B

1
2
A
C
D
B
1
2
A
Cho các hinh vẽ sau:
HS1: Hãy chứng minh: góc B = góc C
HS 2: Hãy chứng minh:
AB = AC
Kiểm tra bài cũ
A
C
H
B
1
2
Chứng minh:
=> Δ AHB = Δ AHC (c.g.c)
=> gãcB = gãcC ( Hai gãc t­¬ng øng)
XÐt Δ AHB vµ Δ AHC cã:
AB = AC (gt)
A1 = A2 (gt)
AH: chung
Kiểm tra bài cũ
A
C
D
B
1
2
Chứng minh:
Trong Δ ADB cã: D1 = 1800 – (B + A1)
Δ ADC cã: D2 = 1800 – ( C + A2)
B = C (gt); A1 = A2 (gt)
=> D1 = D2


1
2
=> ? ADB = ? ADC ( g.c.g)
=> AB = AC (hai cạnh tương ứng)
XÐt Δ ADB vµ Δ ADC cã:
A1 = A2 (gt)
AH: chung
D1 = D2
Tiết 35
1.định nghĩa:
SGK tr 125
A
C
B
Cạnh bên
đỉnh
Cạnh đáy
Góc ở đáy
? ABC có:AB = AC
=> ? ABC cân tại A.
Nêu cách vẽ tam giác cân?
Cạnh bên: AB ; AC.
Cạnh đáy: BC.
Góc ở đáy: góc B; góc C
đỉnh: A

B
C
A
.

A
H
D
E
C
B
2
2
2
2
4
Tim các tam giác cân trên hinh vẽ. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của tam giác cân đó.
Yêu cầu: Học sinh hoạt động theo nhóm bàn trên phiếu học tập trong 2 phút.
- Chấm chéo giưa các bàn.
1.định nghĩa:
SGK tr 125
2. Tính chất: SGK tr 126
Từ kết quả của bài tập 1, em rút ra được kết luận gi?
Từ kết quả của bài tập 2, em rút ra được kết luận gi?
? ABC cân tại A <=>gócB = gócC
A
B
C
1.định nghĩa:
SGK tr 125
2. Tính chất: SGK tr 126
Vậy thế nào là tam giác vuông cân?
* Tam giác vuông cân:
định nghĩa: SGK tr 126
? ABC (gócA = 900): AB = AC <=>
? ABC vuông cân tại A
Tính chất:
? ABC vuông cân tại A => B = C = 450

Từ kết quả của bài tập 1, em rút ra được tính chất gi của tam giác vuông cân?
A
B
C
1.định nghĩa:
SGK tr 125
2. Tính chất: SGK tr 126
Vậy thế nào là tam giác đều?
* Tam giác vuông cân:
SGK tr 126
3. Tam giác đều: SGK tr 126
*. định nghĩa: SGK tr 126
? ABC có: AB = AC= BC
<=> ? ABC là tam giác đều
Từ kết quả của bài tập 3, em rút ra được tính chất gi của tam giác đều?
*. Tính chất: SGK tr 126
? ABC đều <=> gócA = gócB = gócC = 600.

A
B
C
Δ ABC cã lµ tam gi¸c ®Òu kh«ng? T¹i sao?
A
Δ ABC cã lµ tam gi¸c ®Òu kh«ng? T¹i sao?
600
? ABC cân tại A có:
gócA = 600
<=> ? ABC là tam giác đều
Bài tập
Bài tập 1: Cho hinh vẽ sau:
A
B
C
Em hãy tính:
số đo góc B và góc C.
Bài tập 2: Cho hinh vẽ sau:
Em hãy:
a) So sánh các góc của tam giác
b) Tính số đo mỗi góc.
A
B
C
Bài giải
Bài giải
? ABC có:AB = AC => ? ABC cân tại A (đn)
=> góc B = góc C
Mà gócB + gócC = 900 (t/c hai góc nhọn của tam giác vuông)
=> gócB = gócC = 900: 2 = 450
a) Ta có:? ABC cân tại A (đn)
=> góc B = góc C (t/c)
? ABC cân tại B (đn) => gócA = gócC (t/c)
=> gócA = gócB = gócC
b) Ta có: gócA +gócB + gócC = 1800 (đl tỏng 3 góc trong tam giác)
Mà gócA = gócB = gócC (cmt)
=> gócA = gócB = gócC 1800 : 3 = 600Bài tập 47 (SGK tr 127)
Trong các tam giác trên các hinh, tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vi sao?
A
D
E
H
I
K
M
N
N
P
O
G
C
B
700
400
D
B
N
E
C
* Tam giác ABD cân tại A
vì : AB =AD
D
B
A
* Tam giác ACE cân tại A vì : AC = AE .
H
G
700
400
Ta có: G = 1800 - (I + H)
= 1800 - (700 + 400 )
= 700
Tam giác HIG có :
G = H = 700
=> Tam giác HIG cân tại II
H
G
700
400
I
K
M
P
O
N
* Tam giác MKO có: MO = MK
=> Tam giác MKO cân tại M.
* Tam giác NPO có: NO = NP
=> Tam giác NPO cân tại N.
* Tam giác OMN có: OM= MN = NO
=> Tam giác NPO đều.
Những kiến thức sau cÇn nhí :
B = C
A = B = C= 600
B = C= 450
Tam giác
Tam giác cân
Có hai cạnh bằng nhau
Có hai góc bằng nhau
Tam giác
Tam giác đều
Tam giác
Tam giác cân
Tam giác
Có ba cạnh bằng nhau
Có ba góc bằng nhau
Có một góc bằng 600
Các cách chứng minh tam giác cân
tam giác đều
Bài tập 51 (Trang 128)
Cho Δ ABC cân tại A , BE = CD , I là giao điểm BD với CE . a) So sánh góc ABD và góc ACE . b) Tam giác IBC là Δ gì ? Tại sao ?
Hướng dẫn giải
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Hết
 
Gửi ý kiến