Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Vũ Mạnh Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:34' 17-12-2008
Dung lượng: 703.5 KB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ?
Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Bước1: Lập hệ phương trình:
Bước 2: Giải hệ phương trình
Bước 3: Đối chiếu điều kiện, trả lời.
- Chọn ẩn và xác định điều kiện cho ẩn.
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn.
- Dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình.
Tiết 43: Luyện tập
Bài 1: Lớp 9B và lớp 9C cùng tham gia lao động thì 6 giờ hoàn thành công việc. Nếu lớp 9B làm trong 2 giờ và lớp 9C làm trong 3 giờ thì được công việc. Hỏi mỗi lớp lao động một mình thì bao lâu hoàn thành công việc ?
Lớp 9 B
(làm một mình)
Lớp 9 C
(làm một mình)
Cả hai lớp
(làm chung)
Thời gian hoàn thành CV
Phần CV làm được trong 1 giờ
6 (h)
x (h )
y (h)
(CV)
(CV)
(CV)
Phần CV đã làm
(CV)
(CV)
(CV)
Bài 1: Lớp 9B và lớp 9C cùng tham gia lao động thì 6 giờ hoàn thành công việc. Nếu lớp 9B làm trong 2 giờ và lớp 9C làm trong 3 giờ thì được công việc. Hỏi mỗi lớp lao động một mình thì bao lâu hoàn thành công việc ?
6 (h)
(h )
(h)
(CV)
y (CV)
x (CV)
2x (CV)
3y (CV)
(CV)
Bài2: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 32 m . Nếu bớt chiều rộng 3m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích giảm đi 24 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất ?
Lúc đầu
Lúc sau
Chiều dài (m)
x
Chiều rộng (m)
Diện tích (m2)
y
y
x.y
x + 2
y - 3
(x+2)(y-3)
Bài 2: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 32 m . Nếu bớt chiều rộng 3m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích giảm đi 24 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất ?
x - 2
y + 3
x.y
x
y
(x-2)(y+3)
Hệ phương trình:
Bài tập 37 (T 24 - SGK)
Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 20 cm xuất phát cùng một lúc từ cùng một điểm. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ 20 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ 4 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi vật.
Hướng dẫn về nhà:
- Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Làm các bài tập: 37, 38 (SGK-T24)
 
Gửi ý kiến