Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Ha Pham
Ngày gửi: 17h:04' 21-01-2010
Dung lượng: 8.9 MB
Số lượt tải: 315
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
Thiết kế bài giảng :
Giáo viên : Phạm Thị Thanh Hà
Hình học 6
Bài 3:
SỐ ĐO GÓC
CAÂU HOÛI:
Hãy phát biểu định nghĩa góc là gì?
Thế nào là góc bẹt?
* Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
Kiểm tra bài cũ
* Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
AÙP DUÏNG:
1/ - Hãy vẽ một góc.
- Đọc tên và nêu tên đỉnh và cạnh
của góc đó.
y
x
O
.
Đọc : Góc xOy
Đỉnh : O
Cạnh : tia Ox, tia Oy
2/ - Hãy vẽ một tia nằm giữa hai tia.
- Đọc tên các góc có trong hình.

y
x
O
.
- Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
z
Đặt vấn đề

Làm thế nào để so sánh hai góc?
SỐ ĐO GÓC
Bài 3
1. Đo góc.
Dụng cụ đo: thước đo góc.

- Là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau được ghi từ 0 ? 180 .
- Các số từ 0 ?180 được ghi theo hai vòng ngược chiều nhau để thuận tiện cho việc đo .
- Tâm của nửa hình tròn là tâm của thước
1. Đo góc.
Dụng cụ đo góc : thước đo góc.
Đơn vị đo góc : độ.
Đơn vị nhỏ hơn: phút, giây
Cách đo góc:
Cách đo góc:
Muốn đo góc xOy, ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc, một cạnh của góc ( chẳng hạn Oy) đi qua vạch 0 của thước. Giả sử cạnh kia của góc (tia Ox) đi qua vạch 105 (h.10c).Ta nói:Góc xOy có số đo 105 độ (góc xOy bằng 105 độ)
Nhận xét:
1200
Mỗi góc có bao nhiêu số đo?
O
x
y
1800
Số đo của góc bẹt bằng bao nhiêu độ ?
Nhận xét :
- Mỗi góc có một số đo . Số đo của góc bẹt là 1800 .
- Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800 .
1. Đo góc.
?1
Đo góc mở của cái kéo (hình11) và góc mở của com pa (hình 12)
530
630
2. So sánh hai góc.

x
y
O
a
I
b
Để so sánh hai góc ta so sánh hai số đo của chúng .
Ví dụ : So sánh hai góc xOy và aIb
1300
400
Kết luận : Trong hai góc không bằng nhau , góc nào có số đo lớn hơn thì góc đó lớn hơn .
?2
Hình vẽ bên cho ta biết điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI và IAC có bằng nhau không ?
190
500
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

900
Góc vuông
Góc nhọn
O
y
x
O
x
Góc tù
y
O
x
y
x
O
y
1800
Góc bẹt
a
a
Góc vuông
Góc nhọn
Góc tù
Góc bẹt
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.
Củng cố
Bài tập 11: Nhìn hình 18 SGK . Đọc số đo các góc xOy , xOz , xOt
xOy = 500
xOz = 1000
xOt = 1200
Hình 18 . SGK
600
600
600
B
C
A
Đo các góc BAC , ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy .
Góc lúc 2 giờ có số đó bằng 600
Góc lúc 3 giờ có số đó bằng 900
Góc lúc 5 giờ có số đo bằng 1500
Góc lúc 6 giờ có số đó bằng 1800
Góc lúc 10 giờ có số đó bằng 600
Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.
Kết thúc hoạt động
1/ Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 1800. Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800.
Các em cần nắm vững kiến thức sau:
2/ Góc có số đo bằng 900 là góc vuông.
Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.
Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là
góc tù.
- Học bài.
- Làm 14; 16 Sgk/ 79; 80.

Dặn dò
Chúc các em học tốt.
Thân ái chào tạm biệt..
 
Gửi ý kiến