Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu
Ngày gửi: 09h:06' 20-01-2010
Dung lượng: 399.5 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
Chào Mừng Thầy Cô Và Các Bạn Tới Dự Tiết Dạy Tại Lớp 8A
Giáo viên : Nguyễn Thị Thu
Trường PTDT Nội Trú Yên Minh
Kiểm tra bài cũ
? Khái niệm Phương Trình Tích và cách giải phương trình tích ?
Đáp án: Phương trình tích có dạng

Để giải phương trình này ta áp dụng
hoặc
Làm thế nào để đưa các phương trình chưa có dạng phương trình tích về dạng đã biết cách giải ?
Tiết 46 :

LUyện Tập
Bài 23: Giải các phương trình:
a, x(2x - 9) = 3x(x - 5)
c,3x - 15 = 2x(x - 5)


Giải:a, x(2x - 9) = 3x (x - 5)
?
Vậy tập nghiệm S =
c,3x - 15 = 2x(x - 5)
?
Vậy tập nghiệm S =

Mở rộng bài 23 c, 3x - 15 = 2x(x - 5)
? => phương pháp chữa bài 24b,25a.
Bài 25: Giải các phương trình sau:
Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

? Đây là các hằng đẳng thức nào ?
a,
b,

c,
d,
Bài 24: Giải các phương trình sau
a,
b,


Vậy tập nghiệm S =Vậy tập nghiệm S =

? Tìm chỗ sai trong lời giải bài toán sau:

Giải phương trình: (3x -1)( + 2) = (3x - 1)(7x - 10) (1) chia hai vế của (1) cho đa thức 3x - 1 ta có :
(1) ? + 2 = 7x - 10 ? -7x + 12 = 0
? (x - 3)(x - 4) = 0 ?


Vậy tập nghiệm S =
Từ phương trình: (1)nhân 2 vế (1) với đa thức (3x - 1 ) # 0 ta được phương trình:


Bài 25( 17)Giải phương trình:
Lời giải đúng:


Vậy tập nghiệm của phương trình là S =
Trò chơi: Giải toán nhanh
( Mỗi nhóm lần lượt giải các phương trình trong phiếu học tập theo bàn. Nhóm nào giải nhanh và đúng là Nhóm thắng cuộc)
Đề số 1: Giải phương trình: 5x - 5 = 5
Đề số 2 : Thế giá trị x vừa tìm được vào tìm y trong phương trình sau:
(x + 3) y = x+13
Đề số 3: Thế giá trị y vừa tìm được vào tìm z trong phương trình sau:
yz = y + 13 - z
Đề số 4: Thế giá trị z vừa tìm được vào tìm t trong phương trình sau:
t.(t + z - 3) = t(t - 2) + z +11

Hướng dẫn về nhà
Ôn lí thuyết
Xem các dạng bài tập đã chữa
Bài tập về nhà 23(b,d); 24(c,b,d)
Bài tập sách bài tập.
Đọc trước bài 5 Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
 
Gửi ý kiến