Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ Toán XD
Người gửi: Lê Mạnh Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:20' 05-04-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Tứ giác ABCD; AB//CD
AD//BC; AD=AB
AB=BC=CD=DA
KL
GT
A
B
C
D
A
C
B
D
Bài tập :
1) Hãy cắt một hình thoi từ một hình chữ nhật đã cho bằng cách nhanh nhất.
2) Khi cắt xong dán ngay lên bảng (theo thứ tự từ trái qua phải).
Trò chơi cắt hình:
?2
Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O (hình 101).
a) Theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì ?
b) Hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và BD.
A
B
C
D
O
Trong các hình bình hành sau, hình nào là hình thoi ?
O
P
A
B
C
D
M
N
Q
E
F
G
H
I
K
R
S
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình bình hành
Hai cạnh kề bằng nhau.
Hai đường chéo vuông góc với nhau.
Có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
Hình thoi
Hình thoi
Hình thoi
A
B
C
D
O
Hướng dẫn về nhà :
- Nắm vững định nghĩa, định lí, dấu hiệu nhận biết hình thoi, chứng minh lại định lí.
- Ôn lại tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật.
- Bài tập : 74, 75, 76, 77 (sgk/106).
 
Gửi ý kiến