Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Hương
Ngày gửi: 21h:33' 12-11-2010
Dung lượng: 939.0 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra :
Câu 1 . Các khẳng dịnh sau đúng hay sai ? Đúng ghi ( Đ ) , sai ghi ( S )
, M là một đa thức khác đa thức 0
, N là một đa thức bằng đa thức 0
nếu A.D = B.C
Đ
Đ
S
S
Đ
Kiểm tra :
C
A
B
D
= x
=
=
3) Vì :
=
=
4) Vì :

Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số hay không ?
Cho phân thức :
a/Nhân tử chung của tử và mẫu là :
Cho phân thức :
b/
Nhân tử chung của tử và mẫu là :
a/ phân tích :
b/
Muốn rút gọn một phân thức ta có thể
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để
tìm nhân tử chung;
- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Nhận xét :
2x
5y
Cho phân thức :

a/ Tìm nhân tử chung của
tử và mẫu.
b/ Chia cả tử và mẫu cho
nhân tử chung.
Cho phân thức

a/ Phân tích tử và mẫu thành
nhân tử rồi tìm nhân tử chung của tử và mẫu.
b/ Chia cả tử và mẫu cho
nhân tử chung.
1
5x

Tiết 24 - Bài 3 : Rút gọn phân thức
Kiểm tra :
Câu 2 : Chọn đáp án đúng :
Cho : . Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng .

A . 4 - x B . x + 4 C . - 4 - x D . - 4 + x
2) Phân thức bằng phân thức là :
A . B . C . D .
3) Phân thức bằng phân thức là :
A . B . C . D .
x
1
4) Phân thức bằng phân thức là :
A
B
D
Rút gọn phân thức :
.

= x
Rút gọn phân thức
.
A . B . C . D .
C
=
=
=
Giải :


Tiết 24 - Bài 3 : Rút gọn phân thức
Nhận xét :

Ví dụ1 :
Rút gọn phân thức
Giải :
Muốn rút gọn một phân thức ta có thể
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;
- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
a)
Bài tập : Rút gọn phân thức :
a) b)
Giải
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để
nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu.
lưu ý tới tính chất A = - (-A)
►Chú ý:

Tiết 24 - Bài 3 : Rút gọn phân thức
Nhận xét :

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;
- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu .( lưu ý tới tính chất A = - (-A) )
►Chú ý:
Giải
=
= -3
Luyện tập
Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số hay không ?

Tiết 24 - Bài 3 : Rút gọn phân thức
Luyện tập
Bài 7 (SGK/39): Rút gọn phân thức
a)
6x2y2
8xy5
c)
2x2 + 2x
x + 1
Đúng
Đúng
Sai
Sai
Không được
Không được
Hướng dẫn về nhà :
1 . Hướng dẫn học bài cũ :
- Biết rút gọn một phân thức
- Biết đổi dấu tử hoặc mẫu trong những trường hợp cần thiết để có nhân tử chung
- Xem lại các ví dụ đã chữa .
- BTVN : 7b,d(SGK/39) ; 9 ; 10(SGK/40)
2 . Hướng dẫn học bài tiếp theo
- Ôn lại Đ1 ; Đ2 ; Đ3 ; Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử .
- Chuẩn bị bài tập cho tiết luyện tập :
Làm các bài tập 11 ; 12 ; 13 (SGK/40)
Hướng dẫn Bài 10
Hướng dẫn :
Phân tích mẫu thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức .
Phân tích tử thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 
Gửi ý kiến