Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Ngọc Tuyên
Ngày gửi: 19h:40' 23-11-2010
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 0 người
Tiết 42. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI .
MÔN : ĐẠI SỐ 8
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo , cô giáo về dự hội giảng .
Giáo viên : Đặng Thị Ngọc Tuyên
Đơn vị : Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Tiến
Kiểm tra bài cũ

Câu 1 : Thế nào là hai phương trình tương đương ? Cho biết hai phương trình sau có tương đương với nhau không ? : 0x = 0 (1) và 2x = 6 (2 )

Câu 2 : Điền tiếp vào dấu ( ... ) để có các khẳng định đúng :
a) Khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức , ta phải..........
b) Trong một đẳng thức ta có thể nhân cả hai vế với ..........
đổi dấu hạng tử đó.
cùng một số .
Cho các phương trình :
3x + 1 = 0 ; - 2,5 x + 3 = 0 ; x - 7 = 0 ; x - = 0 ; 4x + 0 = 0
Định nghĩa :
Phương trình dạng ax + b = 0 , với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0 , được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn .
Hãy chỉ ra phương trình bậc nhất một ẩn trong các phương trình sau :
a)
b ) 0,5 x + 2y = 0
c ) 5x2 - x = 0
d ) 0.t + 10 = 0
e )
g)
5z = 0
x - 3,1 = 0
1 - 5x = 0
Quy tắc chuyển vế :
Trong một phương trình , ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó .
?1
Giải các phương trình sau :
a) x - 4 = 0
b) + x = 0
c ) 0, 5 - x = 0
Quy tắc nhân :
-Trong một phương trình , ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 .
-Trong một phương trình , ta có thể chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 .
?2
Giải các phương trình :
a ) = - 1
b ) 0,1 .x = 1,5
c ) - 2,5 .x = 10
Ví dụ 1 : Giải phương trình : 3x - 6 = 0
Ví dụ 2 : Giải phương trình : 1 - x = 0
Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn : ax + b = 0 ( a ≠ 0 )
ax + b = 0

ax = - b
x = -
Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = -
?3
Giải phương trình : - 0,5x + 2,4 = 0
Cho biết phương trình với ẩn x sau có là phương trình bậc nhất một ẩn không ? Vì sao ?
mx + 3 = 0 ( với m ≠ 0 )

Bài 1
(1 - m) x - 9 = 0

Bài 2
Tìm điều kiện của m để phương trình ẩn x sau là phương trình bậc nhất một ẩn :b ) ( m - 3)x + 2 = 0
Bài 3
( với m ≠ 3)
Giải các phương trình ẩn x sau :
Giải phương trình ẩn x sau :
a ) x - 2,5 = - x

Giải phương trình ẩn x : ( m - 3)x + 2 = 0
Bài giải
- Với m - 3 = 0 hay m = 3 ta có phương trình :
0x + 2 = 0
0x = - 2
Vậy phương trình vô nghiệm .
- Với m - 3 ≠ 0 hay m ≠ 3 ta có :
( m - 3)x + 2 = 0
( m -3 ) x = - 2
( m - 3).x : ( m -3 ) = -2 : ( m - 3)
x =
Vậy tập nghiệm của phương trình là : S =
Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững định nghĩa ,số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn và hai quy tắc biến đổi phương trình .
- Bài tập về nhà : 6,8,9 ( SGK) và các bài 17 ,18 ( SBT ) .
- Chuẩn bị bài : Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 .
 
Gửi ý kiến