Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:28' 08-01-2011
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ VUI KHỎE
KIỂM TRA BÀI CỦ:
Phân tích đa thức thành nhân tử sau thành nhân tử:
Đáp án:
TIẾT:45
PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
I.PHƯƠNG TRÌNH TÍCH VÀ CÁCH GIẢI:
?2
Hãy nhớ lại một tính chất các số,phát biểu tiếp các khẳng định sau:
Trong một tích,nếu có một thừa số bằng 0 thì tích bằng 0 ,ngược lại,nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.
TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
VÍ DỤ:giải phương trình sau:
(2x- 3)(x+1)=0
PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
(2x-3)(x+1)=02x-3=0 hoặc x+1=0
Do đó ta phải giải hai phương trình:
1/ 2x-3=0 2x=3 x=1,5
2/ x+1=0 x=-1
Vậy:tập nghiệm của phương trình là S={1,5;-1}
Phương trình trên được gọi là phương trình tích

TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
Phương trình tích có dạng :
A(x)B(x)=0A(x)=0 hoặc B(x)=0
II.ÁP DỤNG:
Ví dụ:giải phương trình
(x+1)(x+4)=(2-x)(2+x)
GIẢI:
x=0 hoặc 2x+5=0
1/ x=0
2/ 2x+5=02x=-5x=2,5
Vậy:tập nghiệm của phương trình là S={0;2,5}
TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
?3
TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
Giải phương trình sau:
Đáp án:
hoặc
2x-3=0
x=1 hoặc x=
Vậy:tập nghiệm của phương trình là S={1; }
TIẾT:45 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
?4
Giải phương trình :
Đáp án:
x=0 hoặc x=-1
Vậy:tập nghiệm của phương trình là:S={0;-1}
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Học kỹ bài ,nhận dạng được phương trình tích và cách giải phương trình tích.
-làm bài tập 22SGK
-ôn lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và hằng đẳng thức.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓