HOC TAT CA CAC HIEU UNG PowerPoint (hay)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:33' 08-01-2011
Dung lượng: 163.8 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
NHÓM HIỆU ỨNG
Appear
Box
Circle
Diamond
Flash Once
52
NHÓM HIỆU ỨNG
Peek In
Random Bars
Split
Wedge
Wipe
NHÓM HIỆU ỨNG
Blinds
Checkerboard
Crawl In
Dissolve In
Fly In
NHÓM HIỆU ỨNG
Plus
Random Effects
Strips
Wheel
NHÓM HIỆU ỨNG
Expand
Faded Swivel
Fade
Faded Zoom
NHÓM HIỆU ỨNG
Ascend
Color Typewrite
Descend
Grow & Turn
Spinner
Unfold
NHÓM HIỆU ỨNG
Center Revolve
Compress
Ease In
Rise Up
Stretch
Zoom
NHÓM HIỆU ỨNG
Boomerang
Credits
Flip
Fold
Light Speed
NHÓM HIỆU ỨNG
Pinwheel
Spiral In
Swivel
Whip
NHÓM HIỆU ỨNG
Bounce
Curve Up
Float
Glide
NHÓM HIỆU ỨNG
Magnify
Sling
Swish
Thread
NHÓM HIỆU ỨNG
Change Fill Color
Change Font Color
Change Font Style
Grow/Shrink
Transparentcy
31
NHÓM HIỆU ỨNG
Change Font
Change Font Size
Change Line Color
Spin
NHÓM HIỆU ỨNG
Bold Flash
Brush On Underline
Color Wave
Darken
Flash Bulb
Complementary Color 2
NHÓM HIỆU ỨNG
Brush On Color
Color Blend
Contrasting Color
Desaturate
Lighten
Complementary Color
ABC
NHÓM HIỆU ỨNG
Verical Highlight
Flicker
Shimmer
Grow With Color
Teeter
NHÓM HIỆU ỨNG
Blast
Bold Reveal
Wave
Blink
Style Emphasis
NHÓM HIỆU ỨNG
Blinds
Checkerboard
Crawl Out
Disappear
Flash Once
52
NHÓM HIỆU ỨNG
Peek Out
Random Bars
Split
Wedge
Wipe
NHÓM HIỆU ỨNG
Box
Circle
Diamond
Dissolve Out
Fly out
NHÓM HIỆU ỨNG
Plus
Random Effects
Strips
Wheel
NHÓM HIỆU ỨNG
Contract
Faded Swivel
Fade
Faded Zoom
NHÓM HIỆU ỨNG
Ascend
Collapse
Descend
Grow & Turn
Spinner
Unfold
NHÓM HIỆU ỨNG
Center Revolve
Color Typewriter
Ease Out
Sink Down
Stretchy
Zoom
NHÓM HIỆU ỨNG
Boomerang
Credits
Flip
Fold
Light Speed
NHÓM HIỆU ỨNG
Pinwheel
Spiral Out
Swivel
Whip
NHÓM HIỆU ỨNG
Bounce
Curve Down
Float
Glide
NHÓM HIỆU ỨNG
Manify
Sling
Swish
Thread
NHÓM HIỆU ỨNG
64
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
NHÓM HIỆU ỨNG
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓