Thiết kế sơ đồ tổ chức trong PP

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:12' 25-12-2010
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
1
BÀI 8
Đặng Hữu Hoàng
THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRONG POWERPOINT 2003
Vũ ngọc vinh
2
CHÈN MỘT BIỂU ĐỒ
Cách 1: Trường hợp chọn mẫu bố cục có sẵn trong Slide Layout
Click đúp để chèn bảng biểu mới
Xuất hiện hộp Diagram Gallery
3
Cách 2: Trường hợp chọn mẫu bố cục là trang trắng
* Trên thanh menu, chọn Insert  Diagram
Click
Xuất hiện hộp Diagram Gallery
4
LÀM VIỆC VỚI ORGANIZATION CHART
Trong hộp Diagram Gallery, chọn Organization Chart
Xuất hiện Organization Chart và sơ đồ mẫu
Chọn
Click đúp
5
Sau khi click chọn Organization Chart, trong vùng làm việc xuất hiện
Sơ đồ tồ chức mẫu
Thanh Organization Chart
Click vào để nhập tên
6
Thanh Organization Chart, chọn Insert Shape
Chọn
Tạo một ô con với ô chọn
Tạo một ô đồng cấp với ô chọn
Tạo một ô phụ với ô chọn
7
Thanh Organization Chart, chọn Layout
Chọn
Bố trí chuẩn
Bố trí kiểu treo trái
Bố trí kiểu treo phải
Bố trí kiểu treo
8
Thanh Organization Chart, chọn Select
Chọn
Chọn mức
Tất cả đường nối
Chọn nhánh
9
Thanh Organization Chart, chọn Fit Text (Chữ khít với ô)
Chọn
10
Thanh Organization Chart, chọn Autoformat
Chọn
Chọn các kiểu
Chọn
11
LÀM VIỆC VỚI CYCLE DIAGRAM
Trong hộp Diagram Gallery, chọn Cycle Diagram
Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
Chọn
Click đúp
12
Sau khi click chọn Cycle Diagram, trong vùng làm việc xuất hiện
Sơ đồ tồ chức mẫu
Thanh Diagram
Click vào để nhập tên
13
Thanh Diagram, chọn Insert Shape
Chọn
14
Thanh Diagram, chọn Move Shape Backward
Chọn
Thanh Diagram, chọn Move Shape Forward
Chọn
15
Thanh Diagram, chọn Reverse Diagram
Chọn
16
Thanh Diagram, chọn Layout
Chọn
Sơ đồ khít với nội dung
Đưa sơ đồ trở về kích thước ban đầu
Mở rộng sơ đồ
17
Thanh Diagram, chọn AutoFormat
Chọn
Chọn các kiểu
Chọn
18
Thanh Diagram, chọn Change to
Chọn
Dạng tia
Dạng giao
Dạng chóp
Dạng bia
19
LÀM VIỆC VỚI RADIAL DIAGRAM
Trong hộp Diagram Gallery, chọn Radial Diagram
Chọn
Click đúp
Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
20
LÀM VIỆC VỚI PYRAMID DIAGRAM
Trong hộp Diagram Gallery, chọn Pyramid Diagram
Chọn
Click đúp
Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
21
LÀM VIỆC VỚI VENN DIAGRAM
Trong hộp Diagram Gallery, chọn Venn Diagram
Chọn
Click đúp
Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
22
LÀM VIỆC VỚI TARGET DIAGRAM
Trong hộp Diagram Gallery, chọn Target Diagram
Chọn
Click đúp
Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
23
Hết bài 8.
Chúc thành công!!!
Bài 9: CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM
E_mail: dhhoang03@yahoo.co.uk
Avatar
OK,  web 6Kho kết nghĩa với đàn anh  7Kho  Mỉm cười
 
Gửi ý kiến