Bộ thí nghiệm ảo môn vật lý 8.ppt

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quí Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:54' 30-11-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Bộ thí nghiệm ảo môn vật lý 8
(Đầy đủ)
Xem qua đi rồi hãy tải
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 8.3
A
B
C
Đổ nước vào bình
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
D
Hình 8.4
a)
b)
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 9.3
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 9.5
1m
76cm
A
B
Chân không
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 13.1
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Kéo vật trực tiếp
Trở lại Vật lý 8
Hình14.1
a)
S1
Dùng ròng
rọc động
S1
S2
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
II. THẾ NĂNG:
1. Thế năng hấp dẫn:
A
B
Quả nặng A đứng yên trên mặt đất, không có khả năng sinh công
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
II. THẾ NĂNG:
1. Thế năng hấp dẫn:
THẾ NĂNG HẤP DẪN
C1
Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao?
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
c2
Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng?
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
(1)
S1
(2)
S2
S3
Hình 16.3
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
c10
Cơ năng các vật sau thuộc dạng cơ năng nào?
Thế năng đàn hồi
Thế năng + Động năng
Thế năng hấp dẫnVẬN DỤNG
Hình 16.4
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
A
B
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 17.2
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
h
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
NỘI DUNG 
I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO:
(SGK)
Sự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoa
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Vận dụng
C4
Đổ nhẹ nước vào bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanh
Hiện tượng phân tử các chất tự hoà lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán
I
II
III
IV
V
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 21.1
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Play
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Đồng
Nhôm
Thuỷ tinh
Play
Hình 22.2
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 22.3
Play
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Play
Trở lại Vật lý 8
Hình 22.4
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Play
Hình 23.1
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Hình 23.2
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Trở lại Vật lý 8
Play
A
B
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Play
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Trở lại Vật lý 8
Play
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Play
Trở lại Vật lý 8
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Trở lại Vật lý 8
A
B
C
Avatar
7kho của thầy điệp giàu thế.
Avatar
Cảm ơn thầy Quí Hùng quá khen!
 
Gửi ý kiến